Storslaget fiske i vacker natur

Fisket i Åre kommun bjuder på varierat fiske med öring och röding i samtliga vatten. Vare sig du är inbiten flugfiskare eller gillar enklare bäckmete är chansen till fiskelycka stor. Under september är det dock förbjudet att fiska i strömmande vatten. I de större sjöarna går det däremot bra. Frågor om fiskekort och båthyra besvaras av Åre turistbyrå på 0647-163 21.

Gevsjön – Duved – Åre – Brattland

Indalsälven rinner hela vägen från Ånnsjön och ner till Järpen vilket gör att strömfisket i Åredalen är fantastiskt. Den berömda sträckan Gevsjöströmmen är ett måste för den inbitne flugfiskaren.

Tegeforsen
Lättillgängligt vatten där du kan fiska från land, perfekt för hela familjen som vill prova fiskelyckan. Båt kan hyras hos Fjällsport i Duved.

Åresjön
Lättillgängligt vatten där du har bästa chans till storfångst om du åker ut i båt med långdrag. Du kan också kasta från stranden och få stora fina öringar och rödingar på kroken.

Ullådalen och Ullån
Efter en kortare promenad från övre parkeringen i Ullådalen hittar du flera fina fjälltjärnar med både röding och öring. I Ullån, som är lättåtkomligt för hela familjen, kan du prova bäckmete.

Brattlandsströmmarna
Åresjön forsar ut i Brattlandsströmmarna och ned mot Undersåker. Brattlandsströmmarna är ett av Jämtlands öringsrikaste vattendrag. Från Brattland i slutet av Åresjön ner till Undersåker finns det gott om storöring. Fiskerätten här upplåts för fiske med spö för flug- eller spinnfiske (alltså ej maskbete).

Gevsjön
Populärt fiskevatten för öring och röding. Båt kan hyras hos Fjällsport i Duved.

Lövstaströmmen
Fin flugfiskesträcka i början av Indalsälven, mellan Östra Norensjön och Norängsströmmarna.

Duvedsälven
Passar för både haspelfiske och flugfiske. Vissa delar är väldigt lättillgängliga och andra delar av sträckan är lite mer svårtillgängligt. Finns fina platser även om man har barn med på fisket.

Fiskekort till fisket i Åredalen kan du bland annat köpa på Åre Turistbyrå, Fjällsport i Duved och ICA Björnänge samt i fiskekortsautomater vid Tegeforsen och i Duved.

Fjällsjöarna i Södra Årefjällen

Gräpplingarna, Ygeln, Offsjöarna och Hensjön
Spinn- och flugfiske sommartid i sjöar och tjärnar i Södra Årefjällen. Fiskarterna är röding och öring. Fiskekort och båthyra ordnas via Edsåsdalen Turism, edsasdalen.se eller 0647-332 00.

Hensjön och Henån
Hensjön är en fjällsjö belägen 550 möh i våtmarksfjällskog mellan Ren-, Hammerdals- och Tjärndalsfjällen. Sjöns utlopp Henån forsar iväg åtta kilomter långt ned till Undersåkersälven (lokal benämning på den del av Indalsälven som strömmar förbi Undersåker). Här är det populärast med spinnfiske efter öring från båt eller strandkant. Henån kan vara mycket spännande och givande fiske efter öring, antingen torrflugfiske eller haspel med små spinnare, eller bäckmete. Fiskekort och båthyra ordnas via Edsåsdalen Turism, edsasdalen.se eller 0647-332 00.

Ottsjön
Bra rödingfiske i Ottsjön. Enstaka tjärnar med utplanterad fisk, bland annat Hustjärn. Bäckmete eller öring i Sätterån. Även fiske i storån. Information om båtuthyrning och fiskekort ges via Åre turistbyrå, 0647-163 21. Fiskekort kan bland annat köpas via Ottsjöbua, 0647-340 30.

Kallbygden

Nordvästra delen av Kallbygden
Den nordvästra delen av Kallbygden bjuder på öring, röding och harr. Äcklingen bjuder på speciellt bra fiske vid bron (utloppet). Endast åtskild av en bro nås Nordfjärden med samma typ av fiske, även här särskilt bra fiske vid utloppet. Båda sjöarna nås med bil. Oxögat och Grundtjärn ligger cirka en kilometer till fots från Kolåsen. Bergtjärn ligger 1,5 kilometer NNO fågelvägen från Kolåsen, nås under barmarksperioden till fots (ca 2,5 kilomter). Fiskekort och mer inforamtion om fiske fås på kolasen.se, 0647-810 17.

Suljättens FVO
Fiske i Kvarntjärn, Svarttjärn, Grundtjärn, Maurvället inom Berge. Utsulan, Fjåtjärn, Storåtjärn och Lillåtjärn inom Konäs. Sorttjärn i Vassnäs. Kvarntjärn, Helgetjärn inom Kallrör. Kalljön från Berge till Sulviken på norra sidan av sjön. I tjärnarna finns öring och röding. I Kallsjön finns öring, röding, sik, spleik och lake. Information om fiskekort och båtuthyrning finns på konas.se, 0647-440 33.

Fiskekort till sjöarna runt kall kan även köpas på ICA Nära Kall, 0647-412 13.

Mattmar

Kvitsleströmmarna i Mattmar
Kvitsleströmmarna är ett av Jämtlands bästa harrvatten. Strömmarna är belägna där Indalsälven rinner ut i Storsjön. Här faller älven mellan sex och nio meter på två kilometer, beroende på Storsjöns vattenstånd. Indalsälven delar sig här i två armar som omslöder Hästön. Den södra grenen kallas Ockeströmmen och den norra Mattmarströmmen. Information om fiskekort och båtuthyrning fås via Mattmar & Mörsil turistbyrå på 0640-412 79.

Hallenbygden

Fiske i Dammån
Dammån är känt som ett av Sveriges finaste öringvatten med sin rikskända stam av inhemsk lekvandrande Dammåöring. Dammån är fyra mil lång och rinner från Höglekardalen i Oviksfjällen ner till Ockesjön och vidare genom Kvissleströmmarna ut i Storsjön. Dammåns fiskekort säljs endast av återförsäljare eller On-Line och mobil. För mer information; Camp Dammån. Fisket är tillåtet från 1 juni till 31 augusti och minimimåttet för öring är 45 cm och för harr 35 cm. Det är tillåtet att ta en öring per fiskekort och dygn.

 Öringtrappa i Dammån. Från Storsjön och Ockesjön kommer öringar uppsimmande för att söka lek- och ståndplatser i Dammån med biflöden ända upp till Bydalsfjällen. Under varje sommar (1 juni-31 augusti) fångas varje öring upp i en fisktrappa för att registreras enligt variablerna kön, kroppslängd och -vikt innan den släps upp vidare till fjällen.

För mer information om fisket i Åre kommun, gör ett besök på Åre turistbyrå där du också kan köpa fiskekort och kartor. Åre turistbyrå nås även på 0647-163 21.

Bloggar och webbsidor om fisket i Årefjällen

Duveds fiskevårdsområdesförening
Flugfiske i Årefjällen
Ottsjö fiskevårdsområde

Fjällsports fiskeblogg